پنجمین جایزه عکس شید فراخوان داد
  فراخوان پنجمین دوره جایزه عکس شید (جایزه مستقل عکاسی مستند اجتماعی) منتشر شد. در پنجمین دوره این جایزه که تحت نظارت ...
فراخوان اولین جشنواره مشارکت ملی گردشگری
به یاری خداوند متعال سازمان میراث فرهنگی ,صنایع دستی وگردشگری کشور به منظور بزرگداشت روزجهانی گردشگری(۵مهر۱۳۹۳)اولین”جشنواره مشارکت ملی گردشگری بارویکرداقتصاد ...
1  2  »  »»