‍ عکاسی به کدام سو خواهد رفت؟
وقتی به این می‌اندیشیم که دوربین عکاسی در یک دهه‌ی گذشته تا چه حد متحول شده است، به نظر می‌رسد ...
‍ خط مورب پنجم به روایت ژیلبر گارسن
ژیلبر گارسن، محاسبه‌ی صحیح، ۲۰۰۱ دسته‌های پنج‌تایی خط‌خطی، ساده‌ترین راه‌اند برای شمردن، وقتی آنچه می‌شماری از انگشتانت بیشتر باشند. آنچه ژیلبر گارسن ...
جزئیات جدیدی از جانشین Canon EOS 7D
با توجه به شایعاتی که تاکنون از وب‌سایت های نزدیک به کانن شنیده شده، می‌توان مطمئن بود که Canon EOS ...
نکات عکاسی مادون قرمز
عکاسی مادون قرمز ممکن است برای هر کسی مطلوب نباشد اما حالا که کم کم وارد فصل گرما می شویم ...
مقاله ای در باب بازتابنده ها
در مواجهه با نور شدید آفتاب, یک عکاس حرفه ای از یک بازتابنده استفاده میکند. در واقع این بازتابنده ها ...
1  2  3  4  5  »  »»