نقد عکس آقای سعید عامری
یک عکس و ثبت مستند خوب و پر از تفکر را در روبروی خود داریم، چنین ثبتهایی علاوه بر اینکه ...
نقد عکس آقای رضا قاسمی زرنوشه
عکس چیست؟ مگر غیر از یک تصویر مسطح است مربع، مستطیل، عمودی یا افقی روی نگاتیو، کاغذ یا در تنگنای ...
نقد عکس خانم شادی آفرین آرش
تنها بر مبنای کنتراست از هم جدا می شوند. در fg با فضایی با بافتِ (بافت به لحاظ بصری بالاترین ...
««  «  17  18  19  20  21