توسط
داوری موضوع شهر: آبان و آذز ماه 92
عکس برتر دوره گذشته،اثر : نعمت اله معینی امین   یادداشت شادی آفرین آرش :   شهر همیشه ساختمانهای سر به فلک کشیده و خیابانهای پر از ادحام و محله های فقیر نشین نیست! گاهی شهر نشانه ست! نشانه های وجود زندگی ها. نشانه های وجود شهری شدن. علائم و  سمبلهایی هرچند کوچک. هرچند ...
ادامه مطلب
شهری همین میانه
شهر همیشه ساختمانهای سر به فلک کشیده و خیابانهای پر از ادحام و محله های فقیر نشین نیست! گاهی شهر نشانه ست! نشانه های وجود زندگی ها. نشانه های وجود شهری شدن. علائم و سمبلهایی هرچند کوچک. هرچند در پرده و پوشیده! سایه ها و غیر سایه هایی در یک ...
ادامه مطلب
توسط
داوری موضوع انبوه : مهر ماه 92
عکس برتر دوره  - انبوه  : قاسم فتحی     یونس کلاهدوز جوادروئین جوادشیدا آرزو قاسمی
ادامه مطلب
توسط
داوری موضوع انبوه : مهر ماه 92
عکس برتر دوره  - انبوه  : قاسم فتحی     یونس کلاهدوز جوادروئین جوادشیدا آرزو قاسمی
ادامه مطلب
توسط
داوری موضوع زاویه : شهریور 92
محورهای اصلی موضوع مسابقه عکس زاویه: نگاهی هوشمندانه به مفهوم و ساختار بصری زاویه .  ترسیم فضای مابین و تاکید بر اهمیت آن . نمایش حصار مابین زوایا و آزادی مقابل آن .تاکید بر ساختار ظاهری , علمی و اجتماعی زاویه   عکس برتر موضوع زاویه . اثر  : ...
ادامه مطلب
توسط
داوری موضوع زاویه : شهریور 92
محورهای اصلی موضوع مسابقه عکس زاویه: نگاهی هوشمندانه به مفهوم و ساختار بصری زاویه .  ترسیم فضای مابین و تاکید بر اهمیت آن . نمایش حصار مابین زوایا و آزادی مقابل آن .تاکید بر ساختار ظاهری , علمی و اجتماعی زاویه   عکس برتر موضوع زاویه . اثر  : فریده عبادی  سلمان ...
ادامه مطلب
توسط
محورهای اصلی موضوع مسابقه عکس زاویه: نگاهی هوشمندانه به مفهوم و ساختار بصری زاویه .  ترسیم فضای مابین و تاکید بر اهمیت آن . نمایش حصار مابین زوایا و آزادی مقابل آن .تاکید بر ساختار ظاهری , علمی و اجتماعی زاویه     عکس برتر موضوع زاویه . اثر  : فریده عبادی  سلمان ...
ادامه مطلب
یک شادمانی معاصر
چرا این عکس برتر است؟ باید با نگاه و تامل در عکاسی امروز دنیا به جهت ها و سمت و سوهایی که نگاه را به سمت معاصریت می برد دقت کرد.حضور و لمس یک به یک اتفاق ها و ماحصل آن چالش های میان این ثبت ها چیزی فراتر از ...
ادامه مطلب
توسط
داوری موضوع شادمانی: تابستان 92
شادمانی بخشی گمشده در زندگی انسان معاصر , پیچیده و صنعتی امروزمحسوب میشود و اندک اندک تعبیر ذهنی آن به نوعی آرامش دور و تصوری بعید و تصنعی بدل شده. در میان آثار رسیده توجه عکاسان به جستجوی شادمانی میان کودکان بسیار قابل توجه بود و این خود اشارتی گویا به ...
ادامه مطلب
نیاز و نگاه به آن
متاسفانه موضوع این دوره را به سختی داوری کردم . عمده آثار یا سیاه نمایی بودند و یا به سختی میتوان آنرا به موضوع ربط داد.
ادامه مطلب
««  «  1  2  3  4  5  »  »»