شهری همین میانه
شهر همیشه ساختمانهای سر به فلک کشیده و خیابانهای پر از ادحام و محله های فقیر نشین نیست! گاهی شهر ...
داوری موضوع زاویه : شهریور 92
محورهای اصلی موضوع مسابقه عکس زاویه: نگاهی هوشمندانه به مفهوم و ساختار بصری زاویه .  ترسیم فضای مابین و تاکید ...
داوری موضوع زاویه : شهریور 92
محورهای اصلی موضوع مسابقه عکس زاویه: نگاهی هوشمندانه به مفهوم و ساختار بصری زاویه .  ترسیم فضای مابین و تاکید بر ...
محورهای اصلی موضوع مسابقه عکس زاویه: نگاهی هوشمندانه به مفهوم و ساختار بصری زاویه .  ترسیم فضای مابین و تاکید بر ...
یک شادمانی معاصر
چرا این عکس برتر است؟ باید با نگاه و تامل در عکاسی امروز دنیا به جهت ها و سمت و ...
نیاز و نگاه به آن
متاسفانه موضوع این دوره را به سختی داوری کردم . عمده آثار یا سیاه نمایی بودند و یا به سختی ...
تعلیق میان همیشه
این تصویر را انتخاب کردم به خاطر فضا سازی محکم و قوی و همچنین ارتباط با ایجاد یک پارادوکس که ...
««  «  1  2  3  4  5  »  »»