001
4% امتیاز

۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ۲۳:۲۱

بازدید : 8 نظرات : 10

دسته بندی : انسان

001

کاربر مهمان
محمد رضا گودرزی
محمد رضا گودرزی
توالی راه ها و سکوتی که ما را در برگرفته
ناگزیر!
محمد رضا معصومی
محمد رضا معصومی
ممنون محمد رضا گودرزی عزیز .
محمد شهبازی
محمد شهبازی
سبک نگارش شما را می ستایم.
به امید موفقیت های روزافزون برای شما.
محمد رضا معصومی
محمد رضا معصومی
درود بر شما دوست و همراه گرامی
بهار-اکرم- شقایق
بهار-اکرم- شقایق
قدمهایم را برمیدارم

میروم

از کنار تمام روزها رد میشوم

و تمام خاطرات

محمد رضا معصومی
محمد رضا معصومی
زیبا بود و گیرا
صمد قربان زاده
صمد قربان زاده
تبریک بابت این ثبت زیبا به دوست عزیز جناب معصومی.....
صمد قربان زاده
صمد قربان زاده
تبریک بابت این ثبت زیبا به دوست عزیز جناب معصومی.....
محمد رضا معصومی
محمد رضا معصومی
دلگرمم میکنی ممنون
کسری کاکایی
کسری کاکایی
درودبرعکاس باذوق محمدرضای عزیز
این عکست روخیلی دوست دارم
عکسی شاعرانه وزیبا...
همیشه خوش باشید