تنهایی
3% امتیاز

۱۳۹۰/۱۰/۱۸ ۱۲:۴۱

بازدید : 6 نظرات : 6

دسته بندی : فتو آرت

تنهایی

کاربر مهمان
حسین شیرزاد
حسین شیرزاد
ثبت زیباست از سیاهی به روشنایی رسیدن
ابراهیم روحی
ابراهیم روحی
نور سفید افق در دوسوی زمین و آسمان بسیار دعوت کننده است شاید برای عبور و شاید برای ژرف نگریستن
حمیده سلیم نژاد
حمیده سلیم نژاد
زیباست
حسین اسماعیلی
حسین اسماعیلی
تردید در مرز بین سکون و عبور که ناگزیر به ^92^^34^عبور^92^^34^ خواهد انجامید.
جوادشیدا
جوادشیدا
با تو می توان از ^92^^34^تنهایی^92^^34^ ^92^^34^عبور^92^^34^کرد...
احمد جعفری
احمد جعفری
سلام
این ثبت را خیلی دوست دارم. تبریک