بدون عنوان
4% امتیاز

۱۳۹۰/۱۱/۰۹ ۱۵:۳۵

بازدید : 2 نظرات : 2

دسته بندی : معماری

بدون عنوان

کاربر مهمان
محمد قدرتی وایقان
محمد قدرتی وایقان
شعری زیبا در مدح رنگ آبی

کادر با خط قطری ( حاصل از انتخاب زاویه خوب برداشت توسط عکاس ) به دو قسمت تقسیم شده و چشم بیننده ناخودآگاه به بازی و رفت و آمد در این دو قسمت مشغول میشود .

با دنبال کردن خط قطری ، چشم به گنبد آبی در انتهای مسیر میرسد و در زیر آن گنبد ...
بوی تو آمد ، به صدا نیرو ، و به روان پر دادم ، آواز ^92^^34^درآ^92^^34^ سر دادم .
پژواک تو می پیچید ، چکه شدم ، از بام صدا لغزیدم ، و شنیدم .
یک هیچ ترا دیدم ، و دویدم .
آب تجلی تو نوشیدم ، و دمیدم .

زیباست و انتخابی خوب
زهراسادات راد
زهراسادات راد
وقتی به عکس نگاه کردم خیلی تذت بردم چه کادربندی خوبی داره و واقعا رنگ های آرمش بخشی داره عکستون برای انتخابتون تبریک میگم