یک روز برفی
4% امتیاز

۱۳۹۰/۱۱/۲۷ ۲۳:۲۶

بازدید : 8 نظرات : 3

یک روز برفی

کاربر مهمان
حسین اسماعیلی
حسین اسماعیلی
بسیار جالب توجه است.
ابراهیم روحی
ابراهیم روحی
تنها با واژه زیبا نمی توان این عکس را تحسین کرد...
درود بر فکری که این ترکیب را قاب کرده
پگاه محمدی
پگاه محمدی
خوب است که توجهی هرچند تلمیح وار* به فرم داشته اید همچنین زاویه ی انتخابی هم جالب توجه است. با توجه به سلیقه ی شخصی مقداری بالا بردن کنتراست را پیشنهاد میکنم.
*با فرم محض فاصله ی زیادی دارد.