نان آور خانه
4% امتیاز

۱۳۹۰/۱۲/۰۶ ۱۳:۲۲

بازدید : 7 نظرات : 1

دسته بندی : انسان مستند

نان آور خانه

کاربر مهمان
احسان قنبری‌فرد
احسان قنبری‌فرد
نگاه مخاطب به سادگی به نقطه مورد نظر عکاس معطوف میشود، اما معنای طرح شده در عناون به راحتی بر سوژه نمی نشیند.. یک عامل بزرگ، پیشینه ذهنی مخاطب از متکدیان است.