بدون عنوان
5% امتیاز

۱۳۹۰/۱۲/۰۸ ۰۲:۱۵

بازدید : 7 نظرات : 1

دسته بندی : سیاه و سفید

بدون عنوان

کاربر مهمان
احسان قنبری‌فرد
احسان قنبری‌فرد
تغییر زاویه دید، به نقاط نامتعارف و ناآشنا، همیشه میتواند معنا زا باشد، اما زمینه درخشش و شکل گیری این معنا، پذیرفته شدن آن از سوی محیط در بر گیرنده اتفاق، نما، سوژه یا موضوع است. اتفاقی که در این عکس با واقع گرایی مطلق و عمق میدان ژرفی که کوچکترین عناصر یک منظر معمول را نشان مید‌دهد و منظر را در قالب یک منظر معمول نشان میدهد، رخ نداده است.
رویاگونگی، پرهیز از ژرف نمایی و پرسش انگیزی با عناصر مبهم و وهم آلوده میتوانست بیانیه های این عکس را دیگرگونه روایت کند.