نیستی
5% امتیاز

۱۳۹۱/۰۲/۲۴ ۰۲:۴۲

بازدید : 8 نظرات : 6

دسته بندی : انسان دریا مفهومی

نیستی

کاربر مهمان
امیر عبدالپناه
امیر عبدالپناه
این اثر تک شات است و تلفیق نرم افزاری یا کار گرافیکی ندارد.
جوادشیدا
جوادشیدا
گناه کا بودند
آدمها
نهنگ ها
خودکشی کردند
نفت کشی
در اقیانوس
آرام غرق شد...
امیر بهروزی
امیر بهروزی
این عکستونو خیلی می پسندم فکرم میکنم تو نمایشگاه خیام تو خانه فرهنگ رو دیوار رفته بود
امیر بهروزی
امیر بهروزی
این عکستونو خیلی می پسندم فکرم میکنم تو نمایشگاه خیام تو خانه فرهنگ رو دیوار رفته بود
امیر بهروزی
امیر بهروزی
این عکستونو خیلی می پسندم فکرم میکنم تو نمایشگاه خیام تو خانه فرهنگ رو دیوار رفته بود
امیر بهروزی
امیر بهروزی
این عکستونو خیلی می پسندم فکرم میکنم تو نمایشگاه خیام تو خانه فرهنگ رو دیوار رفته بود