شهر بازی من
3% امتیاز

۱۳۹۱/۰۴/۲۴ ۰۵:۴۸

بازدید : 6 نظرات : 4

دسته بندی : سیاه و سفید مردم

شهر بازی من

کاربر مهمان
آرش حمیدی
آرش حمیدی
عکس خوبیست .. اما به عقیده من کمی از موضوع فاصله دارد
سعید عامری
سعید عامری
شخصا احساس می کنم این برداشت عکاس از دنیای ما یک سادگی است از جریان زندگی...یک سرشار بودن از حس خوب... نگاه ها... بی تفاوتی ها .. جست و جو گری ها... ژست گرفتن ها. قایم شدن ها... داشتن این همه سادگی در یک قاب هر چند شلوغ یک درک خوب می خواهد و یک شناخت خوب از عکاس برای ارسال این عکس...
میرزایا
میرزایا
من با گفته ی جناب حمیدی موافقم
این تصویر از نگاهی دیگر شاید سادگی را برساند،اما از نگاه موضوع دوره نه
شبنم اسکوئی
شبنم اسکوئی
هرگز از یاد مبر
یک ابزار در مواجهه با چهره یک شخص چقدر بیگانه است
در یکی شدن روح وموضوع, آنچه مهم است حساسیت ودقت عکاس است, نه عمل مکانیکی ثبت تصاویر واضح.
(پل مارتین لستر)