بدون عنوان
4% امتیاز

۱۳۹۱/۰۷/۲۴ ۰۱:۳۳

بازدید : 6 نظرات : 3

دسته بندی : دریا مفهومی

بدون عنوان

کاربر مهمان
جوادشیدا
جوادشیدا
ماهی ها
برغروب دریا
به پرواز در آمدند
صیاد
با قایقی پراز
مرغان ماهی خوار
به ساحل بازگشت...
رضافتحی مقدم
رضافتحی مقدم
سپاس ازشعرزیبایتان دوست من
محمدابراهیم سقایی
محمدابراهیم سقایی
123456789098