بدون عنوان
3% امتیاز

۱۳۹۱/۰۸/۱۳ ۰۹:۱۹

بازدید : 9 نظرات : 11

بدون عنوان

کاربر مهمان
مصطفی حیاتی
مصطفی حیاتی
تهران دلت همیشه غبار آلود
فواد اشتری
فواد اشتری
ممنون از نظرتون !
سعید عامری
سعید عامری
نگاه های درون این عکس عجیب است.
فواد اشتری
فواد اشتری
ممنون از شما !
سجاد حقگو
سجاد حقگو
برجسته ساختن قسمتی از روزمرگی های انسانها
با دیدی عکاسانه مفهوم زایی از بطن نشانه هایی ساده
نگاه سرد المانها بر تاثیر گذاری ثبت افزوده
با سپاس از نگاه زیباتان
فواد اشتری
فواد اشتری
سپاس از تحلیل شما !
مجتبی خامسی
مجتبی خامسی
همپوشانی جغرافیای مکان، گسستگی جغرافیای افکار...
فواد اشتری
فواد اشتری
ممنون دوست عزیز !
شهریار مهیمی
شهریار مهیمی
موضوع عکس را دوست نداشتم ولی عکس خوبیست
فواد اشتری
فواد اشتری
ممنون از شما دوست عزیز !
حسین فرساد
حسین فرساد
شهری آرام رویای من است. سپاس