فاتحه
3% امتیاز

۱۳۹۱/۰۸/۲۳ ۰۳:۱۰

بازدید : 5 نظرات : 3

دسته بندی : مفهومی

فاتحه

کاربر مهمان
سجاد حقگو
سجاد حقگو
حضور نشانه هایی اشنا همچون برگ ها شکاف دیوار عکس اویخته به دیوار و زن
که در مراحل متوالی در ارتباط بصری با بیننده تصویر نقش ایفا کرده اند
اتصال زنجیر وار این نشانه ها ثبت را بیدرنگ به داستانی گویا مبدل میسازند
که هر بیننده مبتنی بر دیدگاه خویش و میزان صواد بصری و زیبایی شناختیش
استنباطی متفاوت از ان خواهد داشت
این چیدمان و کمپزیسیون حاکم بر تصویر خوانش عکس را برای هر کس ساده مینماید
و این امر بر ارزش های عکس پیش رو می افزاید
تنظیم نور در تصویر به صورت نرم افزاری پیشنهادی شخصیست
با سپاس از نگاه زیباتان
مهدی امامی
مهدی امامی
سجاد عزیز دورود بر تو ممنون از لطفت
سینا مهاجرانی
سینا مهاجرانی
عکس کادر بندی بسیار غالی رو داره . تبریک برای این ثبت