untitled
4% امتیاز

۱۳۹۱/۰۸/۲۵ ۱۲:۳۷

بازدید : 6 نظرات : 2

untitled

کاربر مهمان
بهروز چ
بهروز چ
گاری های ایستاده که دیگر به کار مرد ( انسان ) نمی آیند خیلی قابل تامل هستند گویی راه تکامل و گذر به روشنایی تنها باید با داشته های انسان باشد و نه چیز دیگری !
روح ا... بابایی نژاد
روح ا... بابایی نژاد
سپاس دوست من
متاسفانه این عکس امتیاز حد نصاب را کسب نکرده که بسیار عجیب است