پرتره های مجهول خانوادگی...
3% امتیاز

۱۳۹۱/۰۹/۱۱ ۰۸:۲۷

بازدید : 19 نظرات : 3

دسته بندی : انسان پرتره مفهومی

پرتره های مجهول خانوادگی...

کاربر مهمان
محمد رضا معصومی
محمد رضا معصومی
نگاهی مفهومی تر بر موضوع خانواده. انفراد و تجمیع از یک سو و فرم گنگ و ناشناس افراد درون کادر از سویی دیگر برای رسیدن به معنایی مشخص سر در گم ام میکند.
رحمان زرنوشه
رحمان زرنوشه
ارتباط رو درک نمیکنم
آرش حمیدی
آرش حمیدی
من هم اصلا نتونستم محتوای این عکس را با موضوع پیوند دهم .
متاسفانه ارتباطی برقرار نکردم.