...آرامش...
4% امتیاز

۱۳۹۱/۱۰/۱۹ ۰۰:۴۹

بازدید : 18 نظرات : 1

...آرامش...

کاربر مهمان
مبینا بینا
مبینا بینا
بیشتر به یک طراحی گرافیکی شبیه است تا عکس اما مثل بیشتر کارهای جناب شیدا از نظر مفهومی در خور درک و تحسین.