رویا
4% امتیاز

۱۳۹۱/۱۰/۲۰ ۱۹:۰۷

بازدید : 2 نظرات : 3

دسته بندی : انسان مفهومی

رویا

کاربر مهمان
ایمان جنتی
ایمان جنتی
ژست سوزه اصلی آرامش خوبی داره
اما فضای محیط ، ویرایش ( سیاه و سفید ) و کنراست مفهوم آرامش رو از این عکس میگیره
البته این عقیده بنده ست ثبت خوبی است
و به هر حال
ناصر گل نظری
ناصر گل نظری
یک ارامش بعد از یک روزمرگی و شاید بعد یک خستگی مفرط ..شاید کنتراست کمتر این دو رنگ به ارامش کمک بیشتری میکرد
ناصر گل نظری
ناصر گل نظری
یک ارامش بعد از یک روزمرگی و شاید بعد یک خستگی مفرط ..شاید کنتراست کمتر این دو رنگ به ارامش کمک بیشتری میکرد