حاجت
3% امتیاز

۱۳۹۱/۱۱/۱۳ ۱۱:۱۸

بازدید : 3 نظرات : 2

حاجت

کاربر مهمان
ایمان جنتی
ایمان جنتی
عکس خوبیه
البته من زیاد ارتباطی با موضوع دوره درآن پیدا نکردم
در مورد ویرایش آسمان هم نیاز به دقت و حوصله بیشتری بود
ابراهیم روحی
ابراهیم روحی
نوع پوشش و نحوه ایستادن و نگاه به کلیسا از سوی سوژه بهعلاوه معماری کهن کلیسا نشان از آرامش است برای آن پیرزن و نیازی که آنها به همدیگر دارند تا همه چیز زندگی شان درست و سرجای خود باشد؛
هردوی آنها از جامعه امروزی ترد شده اند و هردو به هم نیاز دارند تا بمانند(تلاش برای بقا)؛ آن پیرزن برای شک نکردن به همه ی باورهای خود به آن کلیسا نیاز دارد و آن کلیسا نیز برای پایدار ماندن به نگاه اینچنینی پیرزن!
تبریک برای جناب میرخانی برای چنین فضایابی برای عکس