دوگانگی
4% امتیاز

۱۳۹۱/۱۲/۲۹ ۰۰:۱۷

بازدید : 57 نظرات : 4

دوگانگی

کاربر مهمان
مریم نطاق
مریم نطاق
مفهوم ژرفی داره سرنوشت آب در این دنیای دوگانه ... خیلی حرف داره ... بیشتر از این که مرتبا بگوییم ثبت زیبایی است ، کادر و ترکیب بندی ی خوبی داره .... دست مریزاد
اصغر خوش خلق
اصغر خوش خلق
سلام و ادب
توجه به معنا و ارتباط دهی به شکل از نظر شما...
و آنچه از ذهن شما گذشته و هنوز قابل بیان نگشته...
آن را از متن شما و نشانه های پیدای آن می توان لمس کرد.

سپاس سرکار خانم نطاق
اصغر خوش خلق
اصغر خوش خلق
سلام و ادب

انتقاد بر ثبت و مناظره با خود.
منظور از دوگانگی و مفهومی که به صورت شکل، در ثبت وجود دارد چیست؟
جناب خوش خلق :
عناصری که در ثبت وجود دارد و ارتباط بین آنها، وارونگی و تکرار و انعکاس و برش تنه ی پیرمرد از افق چیست؟
آیا از حضور رنگ ها و خصلت کدر آن ها دلیلی داشتید؟
آب و مفهوم آب کجاست؟ آیا به موضوع مرتبط بوده است؟
هدف غایی شما از ارائه ی این اثر چه بوده؟
آیا تنهایی و مرگ منظور شما بوده است یا به نوعی سردرگمی و یا تلقینی از مفهوم برزخ؟
نشانه های موجود به چه سویی می رسند؟ آیا رها شده اند تا مخاطب شما به نتیجه برسد یا برداشتی دو طرفه است. اگر گفتگو مبناست چگونه به گفتگو خواهیم نشست؟
و پرسش مولف ِ ناظر از مخاطب ناظر :
آیا سوالاتی که از ذهن من گذشته از ذهن مخاطب من گذشته است؟

امید که توانایی شناسایی بازتاب های حسی و خارج از حیطه ی معمول را با حضور یکدیگر کمی محک زده باشیم.
اسحاق بنی عالی
اسحاق بنی عالی
بای من مفهومش قابل درک نیست البته از کم بودن اطلاعات و دید تنگ خودمه