زن عشق میکاردو کینه درو میکند... او میزاید و تو برایش اسم انتخاب میکنی ... او درد میکشد و تو نگران اینکه بچه دختر باشد او بی خوابی میکشد و تو خواب حوریان بهشتی میبینی ... او مادر میشود و همه جا میپرسند نام پدر ...?
3% امتیاز

۱۳۹۲/۰۲/۰۶ ۲۳:۰۳

بازدید : 9 نظرات : 3

دسته بندی : مردم مفهومی

زن عشق میکاردو کینه درو میکند... او میزاید و تو برایش اسم انتخاب میکنی ... او درد میکشد و تو نگران اینکه بچه دختر باشد او بی خوابی میکشد و تو خواب حوریان بهشتی میبینی ... او مادر میشود و همه جا میپرسند نام پدر ...?

کاربر مهمان
وحید
وحید
khob
bod mersi vaghean
زهرا قندالی
زهرا قندالی
دارای ترکیبی دلنشین و مفهومی عمیق ..
سپاس
فرشته دهقانی
فرشته دهقانی
او مادر می شود و همه میپرسند: نام پدر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟