بدون عنوان
4% امتیاز

۱۳۹۲/۰۲/۲۳ ۰۰:۳۰

بازدید : 6 نظرات : 2

دسته بندی : مستند مفهومی

بدون عنوان

کاربر مهمان
ناصر گل نظری
ناصر گل نظری
یک ثبت از زندگی روستائی و عشایری که با ترکیب بندی بهتر و ادیتی مناسب تر نتیجه ای بهتر نیز داشت
ثبت یک لحظه کوچک از زنان زحمت کش ایران زمین..عالی بود