فردا؟..
3% امتیاز

۱۳۹۲/۰۲/۲۶ ۰۰:۵۹

بازدید : 56 نظرات : 8

دسته بندی : انسان مفهومی

فردا؟..

کاربر مهمان
جوادروئین
جوادروئین
واقعا عالیه
نعمت اله معینی امین
نعمت اله معینی امین
عدم حضور کودک به موانع زمینی موجودیت خاصی می داد
چونکه فضای حاکم در عکس موجودیت بی جانیست که سکون کودک را بیگانه میداند یا اگر نقطه اتصالی از ارتباط دوفضا میداشت پلانهای عکس محتوم بودن طفل را در فضای زندگی شهری پر ترافیک را پذیرا بود تا او را محکوم به سکون بداند شاید عبور یاجای گیری یک وسیله نقلیه این معادله را شکل دیگری میداد.
سپاس
شادی آفرین آرش
شادی آفرین آرش
دوست عزیز:
عکس بسیار خوبیست که با تکیه بر شاخصه های رنگ شناسی صورت پذیرفته ست. هرچند در این عکس کودکی مبنای زنیت قرار گرفته، اما این مبنا بر اساس شاخصه های رنگی و نشانه ها، مبنای درستی بوده. چیزی که پیش روی این کودکست،پیش روی آینده ی این کودکست، با وجود رنگهای دل انگیزش، سرشار از تردید و بدگمانیست. محیط بیرون برای فردای او که می خواهد از میان دنیای رنگی ی کودکی اش بیرون بیاید، محیط ناشناخته ایست. محیطیست که ممکنست این رنگ و شادابی را از او باز پس بگیرد...
رضافتحی مقدم
رضافتحی مقدم
دراین ثبت زیبادختربچه مبنای زن درجامعه ی امروزماست که براساس اصول روانشناسی رنگها ونشانه هاگرچه برسپیدی وپاکیهاتکیه زده است اما درپیش رویش تضادی ازرنگهای سردوگرم خودنمایی میکند.رنگهای صورتی وقرمزنشان ازحرارت وپویایی عشق وامیداست که همنشینی آنهادرکناررنگهای سبز ونارنجی طراوت وشادابی رابه آن می افزاید.نگاه جستجوگرونگران کودک آینده ایی مبهم رادرپیش روی اوترسیم میکند.قرارگرفتن رنگ قرمزجورابها وسیاهی کفشهاوهمچنین رنگ خنثی پیراهن کودک برابهام وایهام فردای زن درجامعه امروزی ما می افزاید.
::فاطمه‌انتـظار::
::فاطمه‌انتـظار::
هم‌بازی‌هایم همه، صورتی پوشیده بودند...
::
درود بر شما
عمار رحمانی
عمار رحمانی
از این عکس برداشت های مختلفی می شود کرد و شاید همین نقطه قوت اصلی عکس باشد.اما به نظر من این عکس به تنهایی کودکان در عصر حاضر می باشد. با اینکه کودک فضای خالی زیادی در اطراف خود دارد اما نمی تواند از این فضا به خوبی بهره ببرد و به نوعی در یک حصار قرار دارد.میله های فلزی را هم میتوان به افراد خانواده اشاره کرد که به علت مشغله های بسیار زندگی همچون آدم آهنی هایی به دنبال کارهای روزمره هستند و این بر شدت تنهایی کودک امروز می افزاید.و در نهایت کودک با تنهایی های خود تنها می ماند.
فرشید دریانوس
فرشید دریانوس
ثبتی درخور تحسین دوست عزیز.موفق باشی
سهیلا نصیری اعظم
سهیلا نصیری اعظم
به یاد شنل قرمزی و گذرش از دنیای کودکی به دنیای بزرگ زنانه افتادم . اتفاقی که به دست گرگ بد گنده می افتد ... عکس جالبیه