کودکان سرزمین من
4% امتیاز

۱۳۹۲/۰۳/۰۶ ۲۲:۳۳

بازدید : 11 نظرات : 2

دسته بندی : مستند

کودکان سرزمین من

کاربر مهمان
وحید بابائی
وحید بابائی
قابی از درون دنیای کودکی به منی که بیرون آن ایستاده ام . کنشی میان آنچه بوده ام ، میزیسته ام و هستم. نگاههایی حاکی از آنچه که هست و پذیرفته شده هرچند کم، هرچند بدون آنچه که چون منی دارمش ولی سرشار از شادی و حس عمیق رضایت. انگار که خودم را می بینم در آیینه ای پر از رویاهای ناب، ترس های کوچک و دلهره هایی زودگر.... چه ساده از دست داده ام خودم را...من میان قاب خودم گیر افتاده ام و تو که لحظه ای بعد با همین لبخند با همین دلخوشی بی مرز مرا تنهایی می گذاری... منمیان خودم گیر افتاده ام در نبری که یکطرف آن من است و طرف دیگر آن منی چون تو.لبخند بزن کوک سرزمین من...لبخند بزن من سالهاست تبعیدی نگاه ام مانده ام .لبخند بزن.....
روح ا... بابایی نژاد
روح ا... بابایی نژاد
سوژه خوبی در اختیار داشتید . پیشنهاد میکنم این عکس را بار دیگر و اینبار با لنز واید 16 تکرار کنید و اجازه دهید حفره ای در دل دیواری بزرگ به نظر برسد