بدون عنوان
3% امتیاز

۱۳۹۲/۰۵/۱۰ ۱۲:۲۰

بازدید : 9 نظرات : 3

دسته بندی : انسان معماری

بدون عنوان

کاربر مهمان
محمد حیدریان
محمد حیدریان
خطوط در این ثبت درامتداد عمودی به خوبی چشمان بیننده را همراهی می کند
یوسف صیادی
یوسف صیادی
جناب محمد حیدریان از حضور و اظهارنظرتان سپسگزارم ٬ پیروز باشید.
یوسف صیادی
یوسف صیادی
جناب محمد حیدریان از حضور و اظهارنظرتان سپسگزارم ٬ پیروز باشید.