طاقچه خاطرات...
3% امتیاز

۱۳۹۲/۰۸/۱۶ ۱۶:۲۰

بازدید : 21 نظرات : 1

دسته بندی : فتو آرت مفهومی

طاقچه خاطرات...

کاربر مهمان
شادی آفرین آرش
شادی آفرین آرش
عکس خوبیست؛ اما به نظرم المانها بیش از حد بر موضوع تاکید می کنند، به نوعی در ارائه مغهوم دست و دلبازی کرده اید، به گمانم، ساعت، المان زیادیست در این میان، با توجه به اینکه آن فرمِ مدور زیر عکسها هم به نوعی ساعت را باز نمایی می کند.