کارگاه فرش
13% امتیاز

۱۳۹۳/۰۳/۲۱ ۰۱:۵۶

بازدید : 11 نظرات : 2

دسته بندی : مستند

کارگاه فرش

کاربر مهمان
شادی آفرین آرش
شادی آفرین آرش
سپاس که این رنگها و سرشاری زندگی را با این خلاقیت و تکنیک مهمان چشممان کرده اید،
فرهاد افشین
فرهاد افشین
عکس،نمونه زیبایی از عکسهای پانورامبک افقی است که در آن از خطوط مایل و افقی زیبایی استفاده شده و آنرا به فرم موفقی تبدیل کرده است.
کنترل نور ،رنگهای گرم و ادیت بسیار زیبا،برجذابیت کار افزوده است .