بدون عنوان
70% امتیاز

۱۳۹۵/۰۸/۰۵ ۲۱:۴۰

بازدید : 16 نظرات : 3

بدون عنوان

کاربر مهمان
میم الف
میم الف
فوق العادس !
مرتضی صادقی گرمارودی
مرتضی صادقی گرمارودی
ممنون رفیق
سعید عامری
سعید عامری
آنچه که یک فضا و زمان را متفاوت می کند ، نگاه های مختلف انسان هاست، زوایایی که روایت درک یک هنرمند است ، کسی که می بیند و انتخاب می کند، حماسه ای که روح را با خود می برد، ترسناک و هولناک، عکاس می ایستد و در مقابل این عظمت دست به ثبت آن می برد نه برای ثبت یک اتفاق ، بلکه برای ثبت یک اثر هنری . برای این انتخاب و زاویه دید است که من برای این عکس می نویسم، و تفاوت این عکس با عکس های دیگر همین است، ساده اما متفاوت