بدون عنوان
65% امتیاز

۱۳۹۵/۱۰/۲۱ ۱۹:۴۱

بازدید : 24 نظرات : 1

بدون عنوان

کاربر مهمان
آرش میرزایی قاضی
آرش میرزایی قاضی
انتخاب کادربندی افقی هوشمندانه و تخصیص آن به دو قسمت پر و خالی و نوع قرارگیری سوژه (پشت به عکاس) شاید روایت گر آن بخش از شخصیت و هویت انسانی ست که همیشه بر سایرین پوشیده باقی می ماند...
(در حد یک پیشنهاد در کادربندی می شد فضا از سمت چپ تا حدی کراپ شود)