بی حضور تو
67% امتیاز

۱۳۹۵/۱۲/۱۳ ۲۱:۰۵

بازدید : 6 نظرات : 0

بی حضور تو

درگذشتگانمان زنده تر از انسان هایی هستند که در اطرافمان هستند هویتشان برای روح و قلب ما زنده تر است.

کاربر مهمان