عبور
66% امتیاز

۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۲۳:۱۹

بازدید : 13 نظرات : 1

عبور

کاربر مهمان
محدثه عبداللهی
محدثه عبداللهی
آنچه در نگاه اول مود توجه است تضاد آب و خاک و تناسب رنگ در عکس میباشد. استفاده از خط منحنی وار برای اتصال به انسان و حیوان و خطوط افقی جدا کننده ی خشکی و دریا و آسمان از محاسن عکس است