بدون عنوان
70% امتیاز

۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۰۰:۱۸

بازدید : 4 نظرات : 5

بدون عنوان

کاربر مهمان
محمد اسماعیل حسامیان
محمد اسماعیل حسامیان
آب
آفتاب
تابستان
لذت
***
ترکیبی شجاعانه،
عکس عالیست.
کورش خجیر
کورش خجیر
نمای نزدیک فردی که خوابیده - قطره های اب روی بدنش - - لبخند ملیح اش -سادگی حضور افراد در داخل کادر و سیاه سفید بودنش کار خیلی جالب کرده ...
حسین شیرزاد
حسین شیرزاد
ترکیب بندی عالی
محمد بشیریان زاده
محمد بشیریان زاده
لبخند کودک تاثیر گذار میباشد درود بر شما
فرهاد جهانگیری
فرهاد جهانگیری
عکسی که در عمق لبخند، خیسی، شادی در نگاه اول پیام غمگینی از اتمام آب می دهد که ناشی از سیاه سفید بودن عکس است و حالت ترک خوردن آب شبیه به گل ترک خورده. به نظر من کمتر عکسی می تواند در عین ذات شاد فقط با تکیه بر رنگ غم را یادآور شود.