خشک سالی  و اثر ان بر روی انسان و حیوان
66% امتیاز

۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۲:۲۸

بازدید : 8 نظرات : 3

خشک سالی و اثر ان بر روی انسان و حیوان

این عکس در بلوچستان و در روستای گواتر چابهار ثبت شده است تاریخ ثبت 1396.3.2

کاربر مهمان
اسما رشیدی
اسما رشیدی
دراین کادر یک زمین کاملا هموارو خشک و بی اب وعلف؛ک جلوی دوربین رایک پسر پشت به دوربین و چند تکه استخوان از هم جداشده پر کرده است میبینیم..پسرک طوری دستهایش را روی زانویش گذاشته و به روبه رویشخیره شده ک انگار در انتظار چیزی است ک قراراس. ت اتفاق بیفتد و همچنان طوری بیخیال نشسته ک گویی کار از کار گذشته وتنها مثل این استخوان کنارش منتظر فناونابودشدن خودش است.جسمش هیچ حرکتی ندارد اما ذهنش همچنان درحال پردازش است ک خشکسالی چطور مثل خوره تن اورا هم میچزاند وکم کم استخوانش بر روی زمین فسیل میشود وباز ب بستر خاک باز می گردد آری مااز خاکیم و به خاک باز می گردیم....شاید منتظر هم منتظر بارانی است ک دوباره متولد شد که تولداول بدن را به حیات می کشاند و تولد دوم روح رابه سمت آسمان پرواز میدهد..درکل عکس زیبا و مفهومیست..و ترکیب بندی ب خوبی رعایت شده
صفا ازمل
صفا ازمل
????????????????
صفا ازمل
صفا ازمل
عکس مفهومی و خوبیه..موفق باشین