حوض نقاشی
68% امتیاز

۱۳۹۶/۱۰/۱۵ ۱۹:۴۹

بازدید : 9 نظرات : 1

حوض نقاشی

کاربر مهمان
اسما رشیدی
اسما رشیدی
قبل از هرچیزی از چیدمان عکس میگویم.یک حوض نقاشی ک داخل انرا بادورنگ متضاد نقاشی کرده اند.آب و ماهی قرمز.در نگاه اول ناخوداگاه چشم ب داخل حوض می افتد ک این مدیون تضاد رنگهاست.اطراف حوض را ماهیان مرده پر کرده است...ماهی ها وقتی داخل دریا زندگی میکردند هیچ غصه ای نداشتند ودرطی روز کیلومترها زیر اب را طی میکردند و بازیگوش بودند ..هیچگاه تصور زندگی درحوض را درون خود پرورش نمیدادند تااینکه دریا انان را پس زد و کنار حوض کشاند..اما دریغ از قطره ای آب ..آخر حوض نقاشی آب خیالی بیش نبود..