بدون عنوان
66%
امتیاز

۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۸:۴۲

دسته بندی : انسان مستند حیوانات

بازدید : 14 نظرات : 2

بدون عنوان

طوفان شن ناشی از خشکسالی دریاچه هامون

کاربر مهمان
بهروز چ
بهروز چ
در نگاه اول هیچ اثری از آب در این کادر نمی بینیم اما پیام این عکس دقیقا همین است که دیگر اثری از آب نیست!! در تمام کادر نبود آب به چشم می خورد درخت خشکیده و زمین خشک که از نبود آب، ذرات ریزش به گرد تبدیل شده و در آسمان پراکنده شده است و آسمانی که ذره ای ابر ( عامل باران و آب) در آن دیده نمی شود. اما عکس ادامه داستان نبود آب را به بیننده بازگو می کند مردی که با قدم های محکم و سر و روی پوشیده راه می رود و دام هایی که متعلق به آنها هستند و رد پای آنها به خوبی دیده می شود وعکس به نوعی این وضعیت را به آنها ربط می دهد مردی که ناشناس است سمبل نوع انسان امروز و رفتارهایش در تغییر طبیعت کره زمین است در طول تاریخ زمین هیچگاه این کره خاکی سه میلیارد راس دام را که بشر امروز پرورش داده است به خود ندیده است و انسان امروز و دامهایش بزرگترین عامل تهدید آب و هوای کره زمین هستند(توضیح اینکه امروزه دامداری ها یکی از مهمترین منابع تولید گاز متان در کره زمین بوده و از خودروها بیشتر گاز گلخانه ای تولید می کنند).
علی شهسواری
علی شهسواری
عالی