بدون عنوان
70% امتیاز

۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۳:۵۸

بازدید : 2 نظرات : 0

بدون عنوان

روستای شرف آباد - خراسان شمالی . برداشت بی رویه از منابع آب در چند دهه اخیر در خراسان شمالی باعث کسری آب در آبخوان های زیرزمینی خراسان شمالی شد

کاربر مهمان