فروچاله
70% امتیاز

۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۱۰:۳۷

بازدید : 6 نظرات : 0

دسته بندی : مستند طبیعت غیره

فروچاله

کاهش منابع آب زیرزمینی به ویژه در دهه اخیر به طور مستمر ادامه داشته است به طوریکه در طول دوره آماری 20 سال اخیر با 108 میلیارد مترمکعب اضافه برد?

کاربر مهمان