مسجد کبود
25%
امتیاز

۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۲۱:۱۰

دسته بندی : مردم مستند انسان

بازدید : 6 نظرات : 2

مسجد کبود

بازدید زن از مسجد تاریخی کبود در تبریز

کاربر مهمان
آیدین اروند
آیدین اروند
''بازدید زن از مسجد تاریخی تبریز''
استفاده از واژه ی زن در مفهوم عام بکار رفته است. به این معنا که گویی این شخص نماینده ی تمام زنان است. بهتر است بنویسید بازدید یک زن از...
فاطمه جعفری
فاطمه جعفری
بله درست می گید باید می نوشتم یک زن