پیشواز عید نوروز

۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۰۰:۱۶

دسته بندی : مردم مستند انسان

بازدید : 3 نظرات : 1

پیشواز عید نوروز

مادر بزرگ با کمک نوه اش درحال شسته شوی قالی با آب چشمه برای پیشواز عید نوروز

کاربر مهمان
حمید عزیزی خانقاهی
حمید عزیزی خانقاهی
در معماري ايران مخصوص روستاها استفاده از رنگ هاي ملايم كاربرد فراواني دارد كه نمونه آنرا مي توان در اين ثبت ديد. تركيب بندي، مرتبط بودن كار با موضوع .ثبت خوبيست