آبی بیکران
67% امتیاز

۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱۶:۱۳

بازدید : 27 نظرات : 1

آبی بیکران

آبی بیکران

کاربر مهمان
علی اکبر امامی صاحبی
علی اکبر امامی صاحبی
دورد ،نگاه خوبی بود ولی لی وقتی به واژه بی کران اشاره می کنید باید بی کرانی آبی رو به نمایش بگذاریدیعنی حداقل دو سوم از کادر را باید ابیدر بر می گرفت که در این جا بیکرانی احساس نمیشه