بدون عنوان
65%
امتیاز

۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۶:۰۰

دسته بندی : مستند سیاه و سفید انسان

بازدید : 15 نظرات : 1

بدون عنوان

منطقه خشک و طاقت فرسای بشاگرد در استان هرمزگان

کاربر مهمان
حمید عزیزی خانقاهی
حمید عزیزی خانقاهی
ثبت علاوه بر بازگو كردن مختصات منطقه و نوع زندگي مردمان آن . داشتن عنوان خطوط و فرم هاي منحني و دوار و در اين ميان متمركز شدن بيننده اثر بر روي چشمان كودك و متوقف شدن در آن ماحصل يك ثبت گيرا با تركيب بندي بسيار قوي مي باشد. زيباست