ایراندخت فانی
4% امتیاز

۱۳۸۹/۱۱/۲۴ ۰۰:۲۲

بازدید : 12 نظرات : 10

دسته بندی :

ایراندخت فانی

کاربر مهمان
امین خسروشاهی
امین خسروشاهی
این عکس نشان از دید تیزبین شما دارد
شادی آفرین آرش
شادی آفرین آرش
عکس جالبیست یک کلاژ طبیعی / بدون نرم افزار دید خوبتان تحسین بر انگیزست
رضا قاسمی زرنوشه
رضا قاسمی زرنوشه
گنجاندن چند معنا در یک اثر... زیبا و گیراست و انسان را به فکر وامدیارد... و این همان است که از یک عکس مستند اجتماعی انتظار میرود کدامیک فانی است.... مرد... زن... ایران... ایراندخت... کاندیا... فرهنگ... شورا... شهرستان... یا همه بشریت با رفتارهای امروزی اش... نگرانم میکند چشمهای خیره در کنار پارگیهای ناشی از رقابت... و در نهایت همه چیز افول میکند هم در معنا و هم در ساختار نام این اثر برای من "جنگ دموکراسی" است. عالی بود جناب معصومی
محمد رضا معصومی
محمد رضا معصومی
سپاسگذارم . از خواندن متن شما لذت بردم و آموختم ، ممنون بابت توجه به این اثر .
محمد رضا گودرزی
محمد رضا گودرزی
ابن دوگانگی گنگ (در دریافت شخصیم را می گویم) مرا در عین اینکه شیفته خود ساخته آزارم می دهد سخت می توان باور داشت که چقدر می نواند یک تصویر تا اینقدر قدرت در خود نهفته داشته باشد؟
صمد قربان زاده
صمد قربان زاده
این عکس به قول بارت مانند نیشی می ماند که همچون تیر از صحنه بر می خیزد و در من فرو می رود...آری این اینجا یک پونکتم رخ داده ...در اینجا تصویری را می بینم که از نشانه های زیادی برخوردار است....واقعآ این انسان مهر بر لب چه چیزی را میتواند بر زبان بیاورد می خواهد ندای آزادی و دموکراسی سر دهد یا باعث بستن دهان های دیگر شود...نمی دانم این انسان چه می خواهد...
ناصر گل نظری
ناصر گل نظری
درود ..واقعا باید این دید تیزبین و دقیق شما رو تحسین کرد ... هر چه بیشتر بیننده تو این کار دقیق میشه نکته های بیشتری رو میگیره ...ممنون
حامد منوچهری
حامد منوچهری
به تیزبینی و هنر عکاس قبطه می خورم. عکس از تقابل جنسیت ها تا زوال سیاسی حرف برای گفتن داره
سینا پ
سینا پ
عکس در رساندن مفهوم مورد نظر عکاس کاملن موفق بوده است.
سید آرمان نبی پور
سید آرمان نبی پور
آنچنان میخکوب این شاهکار نگاهتان شدم که ....

پر از نکته، معنی...