بدون عنوان
4% امتیاز

۱۳۸۹/۱۱/۲۴ ۰۰:۲۸

بازدید : 11 نظرات : 4

دسته بندی :

بدون عنوان

کاربر مهمان
امین خسروشاهی
امین خسروشاهی
کمی کادر بندی نیاز به اصلاح دارد - دید خوب و فضایی بکر
علیرضا میرزایی
علیرضا میرزایی
کدام یک از شما رویای منید؟
محمد رضا گودرزی
محمد رضا گودرزی
هم نشینی زیبایی دارد عناصر عکس شما شاید نور روی صورت فروشنده متاسفانه مناسب از کار در نیامده باشد
حامد منوچهری
حامد منوچهری
همگی رو به دوربین ، کسی لبخند نزنه،خوبه مرسی. سردی نگاه و حضور "مرد" زنده و گرمی زنانی در تصویر، زنانی که مرده اند. نگاه بی رحم عکاس به زندگی جالب توجهه.