زندگی پایین شهری...
4% امتیاز

۱۳۸۹/۱۱/۲۴ ۰۲:۴۸

بازدید : 7 نظرات : 5

دسته بندی :

زندگی پایین شهری...

کاربر مهمان
امین خسروشاهی
امین خسروشاهی
بسیار زیبا و قابل تقدیر
شادی آفرین آرش
شادی آفرین آرش
پر از سادگی پر از صمیمیت پر از لحظه های ناب زندگی پر از زندگی ...
علیرضا میرزایی
علیرضا میرزایی
چگونه میشود زندگی را اینگونه زیبا و ساده تصور کرد شهر خاکستریست خاکستری
لیلی کاردان
لیلی کاردان
زندگیهای ما خاکستری شده ولی توی پایین شهر زندگی رنگ بیشتری داره خاکستر زندگی ما نمی تونه به ارتفاع پایین شهر برسه.....
محسن نیرومند
محسن نیرومند
رسوخ رسانه به زندگی مردم پایین دست به بهترین وجه ممکن به تصویر کشیدید.
آفرین