آرش حمیدی ،مدیر کلوپ عکس ایران در گفتگو با خبرنگار تجسمی باشگاه خبرنگاران با اشاره به ارسال عکس های عکاسان به جشنواره های خارجی توسط کلوپ داران، گفت: پاسخ گویی جشنواره ها به کلوپ ها و همچنین تخفیف هایی که برای آنها قائل می شوند و به مراتب بیش تر از شرکت افراد به صورت انفرادی است. وی در رابطه با چگونگی راه اندازی کلوپ ها در ایران عنوان کرد: در گذشته ضعف ارتباط عکاسان با  جشنواره های خارجی باعث شد تا عده ای با تشکیل کلوپ ها اقدام به رفع این معضل کنند.   arashhamidi حمیدی افزود: همه جشنوار های خارجی ارزش ارسال عکس را ندارند. وی عنوان کرد: جوایزی چون محصولات نرم افزاری که این جشنواره ها در فراخوان خود اعلام می کنند برای عکاسان ایرانی جذابیت چندانی ندارند. وی تاکید کرد: کلوپ ها همچنین با مشورت به عکاسان سعی در ارائه آثاری را دارند که شانس زیادی برای راه پیدا کردن به جشنواره ها را دارا است. حمیدی در اشاره به نبود حمایت مادی و معنوی عکاسان از کلوپ ها، گفت: کلوپ های زیادی در ادامه کار به علت فراهم نبودن شرایط اقتصادی مناسب تعطیل شدند.