انجمن عکاسان دنا همزمان با  آغاز به کار خود کارگاه 2 روزه ای با حضور حسن غفاری ،‌افشین شاهرودی و نوشین وفادار در یاسوج برگزار می نماید. انجمن عکاسان دنا که با همکاری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامى استان کهگیلویه و بویراحمد، شروع به کار کرده و در حال عضو گیری می باشد. نخستین نشست ،‌برنامۀ اموزشى و تولید عکس این انجمن "دو روز با عکاسان استان کهگیلویه وبویر احمد" است که برنامۀ آن به شرح زیر اعلام می گردد: کارگاه عکاسى محیطى، پنج شنبه ٢٧ مهر ،روستاى زى زى باحضور افشین شاهرودى ،عکاس پیشگام،مدیرمسئول نشریه عکاسى خلاق نوشین وفادار،مدرس عکاسى،مدیرکانون عکس مشهد حسن غفارى، استاددانشگاه،بازرس انجمن عکاسان ایران نشست وگفتگو،جمعه ٢٨مهر یاسوج ،سالن سینما تک ،اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامى نشست اول: عکاسى هنرفردى،کارگروهى.نوشین وفادار نشست دوم :خلاقیت درعکاسى، افشین شاهرودى نشست سوم:بررسى عکس هاى تولیدشده درکارگاه عکاسى محیطى ،روستاى زى زى ،حسن غفارى