مدیر سومین سوگواره ملی عکس عاشورایی قاب سرخ از آماده سازی آثار جهت بررسی و گزینش هیئت انتخاب سوگواره و راهیابی به نمایشگاه خبر داد.

 

picu-ghabe 8

 

 


محسن زارع با اعلام این خبر گفت: پس از آماده سازی بسته ویژه ی هیئت انتخاب، کار بازبینی و ارزیابی اولیه آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به مولفه های آثار واجد شرایط برای راهیابی به نمایشگاه افزود: تعداد بسیار کمی از آثار به جهت نواقص فنی نظیر داشتن تاریخ گوشه کادر، پاسپارتو و یا ویرایش غیر متعارف در مرحله نخست، کنار گذاشته خواهد شد.


زارع اضافه کرد: تعداد محدودی به جهت این که آثارشان با اشکال اطلاعاتی ارسال شده و پس از تذکرات مکرر نیز ترتیب اثر نداده اند، که از نمایش و داوری کنار خواهند رفت.


محسن زارع مدیر سومین سوگواره ملی عکس عاشورایی قاب سرخ در ادامه گفت: پس از آن هر اثر بر اساس کدبندی خاص دبیرخانه به دو بخش اصلی و ویژه تقسیم خواهد شد و سپس هر دو بخش اصلی و ویژه توسط دو هیئت انتخاب جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: آثار راه یافته به نمایشگاه باید حداقل های متعارف شرکت در نمایشگاه یک سوگواره که سومین سال خود را پشت سر می گذارد و به صورت ملی برگزار می شود را داشته باشد.
 مدیر سوگواره در پایان خاطرنشان کرد: نام و مشخصات هیئت گزینش از طریق پایگاه اینترنتی سوگواره ملی عکس عاشورایی قاب سرخ به آدرس www.ghabesorkh.ir اعلام خواهد شد.