آغاز یا پایان یک حرکت

آغاز یا پایان یک حرکت

آغاز نه شروع حرکت است و نه پایان . عکس زیبای آقای وحید سهرابی نشان بسیار پر معنایی از این جمله است. حضور یک زن در بیابان ، در میان آسمان و زمین ، بدون اثر پاهای این زن در بیابان ، حاکی از عدم شناخت آغاز حرکت این شخص می باشد . آیا می شود شروع حرکت ابرها در آسمان و یا قدم های این زن را مشخص کرد ؟

ما در این عکس با یک فضای مبهم در ناکجا آباد زمان سیر می کنیم . عکس در مرحله اول چشم های بیننده را در یک حرکت عمودی بین آسمان ( ابرها ) ، زن و بیابان سوق می دهد. تصویری که پایانی نمی توان برای آن تصور کرد و شاید بخاطر همین نکته بتوان گفت که عکس در حالیکه بسیار جذاب و زیبا می نماید ، وحشتی ناشناس و شاید هم درد آور بر جان بیننده می نهد . ترسی که از نامعلوم بودن زمان مجازی به انسان دست می دهد.

زمانی که به این سوال "حرکت کاراکتر از کجا آغاز می شود ؟" فکر می کنیم ، تفکر عذاب آوری توام با لذت تماشا نصیب مان می شود.

تبریک به آقای سهرابی عزیز بابت ارسال این عکس زیبا ...

 

کاربر مهمان