بردیا سعادت: برای ساخت پانورامای قطبی ( Polar Panorama ) احتیاج به یک پانورامای افقی دارید که به صورت 360 درجه تهیه شده باشد ,مقادیر کمتر از 360 درجه نیز میتواند مورد استفاده قرر بگیرند فقط باید توجه داشته باشید کناره های تصاویر قابلیت انطباق بر یدیگر را داشته باشند لنزهای فیش آی یا چشم ماهی بسیار مناسب اینکار می باشد مراحل کار به طور خلاصه: عکس(پانوراما) را در فتوشاپ باز کنید image > Canvas size قسمت زیرین کادر را اندکی فضای خالی ایجاد کنید تا مانع فشردگی بیش از حد در این قسمت شود ,دوباره image > Canvas size و اینبار مقدار طول عکس را کپی کرده و به صورت فضایی در قسمت بالای کادر اضافه کنید(طول و عرض کادرمان مساوی شود) image > Rotation > 180° انتخاب کنید و نهایتا Filter > Distort > Polar Coordinates rectangular to polar را تیک زده و سپس OK بقیه کار مربوط میشود به مراحل سلیقه ای و پروسس در ps پانورامای قطبی حاصل از تک شات: عکس ها و نوشته: بردیا سعادت